Gymnasial utbildning för vuxna

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar kurser inom gymnasieskolan. Vi kräver att du ska ha kunskaper i svenska, engelska samt matematik som motsvarar att du klarat grundskola eller grundläggande nivå innan du kan söka till gymnasiala kurser. Vissa kurser kan bygga på att du har särskilda förkunskaper. Om så är fallet anges det i kursprogrammen.

Kontaktperson: Lena Forsell