Omvårdnadsutbildning

Du kan välja att läsa hela Vård- och omsorgsutbildningen eller enstaka kurser ur programmet.

Som en del av utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du väljer fördjupningsområde utifrån vad du vill jobba med.

Efter genomförd utbildning har du kompetens inom äldrevård, sjukvård, funktionshinder och psykiatri.

Kontaktperson: Lena Forsell