Sociala medier

Flera av Vindelns kommuns verksamheter är aktiva på sociala medier.

Facebook
Vindelns kommun 

Hällnäs bibliotek
Tvärålunds bibliotek
Vindelns kommunbibliotek

Vindelns kommuns simhall
Vindelns kommuns ungdomsverksamhet
Vindelälvens Naturcentrum

Retrå resursverksamhet
Vän i Vindeln

Instagram
Vindelns kommun

Youtube
Vindelns kommun


Riktlinjer för sociala medier
 
Om du vill veta mer om våra riktlinjer så hittar du dem här.

Kontaktperson: Maria Höglund