Medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten är en psykosocial arbetsklimatmätning som genomförs årligen i Vindelns kommun sedan 2003.

Vindelns kommun, tillsammans med de lokala fackliga organisationerna, är överens om att genomföra denna viktiga mätning. Genomförandet är helt beroende av att alla tar tillfället i akt och svarar på frågorna. Ditt svar är självklart helt anonymt.

Enkäten är framtagen av Umeå kommun i samarbete med Umeå universitet och de fackliga organisationerna. Den mäter alla nivåer, med fokus på den enskilda arbetsplatsen. Medarbetarenkäten genomförs i april i år 2016 och kan besvaras perioden 18 april - 1 maj.

Tack för att du deltar!

Per-Eric Magnusson
Kommunchef

   

 

Hämta rapport

Alla som besvarat Medarbetarenkäten har möjlighet att hämta en rapport från Medarbetarportalen som visar resultatet från den egna arbetsplatsen. I slutet av enkäten får du en instruktion hur det går till. 


 

Kontaktperson: Tom Norrgård