Personalpoolen

Inom socialtjänsten i Vindelns kommun har vi ofta behov av timvikarier. Behoven varierar över tid inom förvaltningens olika verksamheter.

Att arbeta som timvikarie innebär att man, ibland med kort varsel, erbjuds kortare vikariat på olika enheter inom kommunens socialtjänst, såsom hemtjänst, särskilt boende, handikappomsorg och boendet för ensamkommande flyktingbarn.

Arbetet kräver stor flexibilitet, samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Oavsett inom vilken verksamhet/område du arbetar så förväntas du agera som en god företrädare för kommunen.

Arbetet med att sätta in vikarier inom socialtjänsten i Vindelns kommun sköts av vikariesamordningen. 

Enhetschef för personalpoolen är Elli-Mari Lundgren. Hon kan nås via telefon 0933-141 72 eller via detta e-postformulär. Är du intresserad av att arbeta som timvikarie?

Du är välkommen med din ansökan. För att anmäla ditt intresse samt få mera information om vad det innebär att vara timvikarie klicka på bilden.

 

 

Kontaktperson: Elli-Mari Lundgren