Alkohol

Miljö- och byggkontoret handlägger ansökningar rörande serveringstillstånd och utför tillsyn på de serveringsställen i kommunen som har tillstånd att sälja alkoholdrycker. Ett serveringstillstånd kan gälla antingen ett slutet sällskap eller rikta sig till allmänheten, och tidsmässigt vara tillfälligt eller löpande.

Ansökan om serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd lämnas till ansvarig alkoholhandläggare i Vindelns Kommun. När din ansökan kommit in görs en prövning av lämplighet utifrån personliga och ekonomiska perspektiv. Synpunkter på din ansökan tas in från bland annat polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Till ansökan ska du bifoga de handlingar som behövs för prövningen av tillståndet. Du kan läsa mer om hur handläggning går till och vilka handlingar som ska bifogas ansökan i Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholservering i Vindelns kommun.

Handläggningstiden kan variera beroende på vilket tillstånd som ansökan rör. Ansökan om serveringstillstånd bör ske i god tid innan datum för servering.

Här kan du läsa mer om kunskapsprovet.

 Läs mer om ansökan för cateringtillstånd här (pdf).

Vad kostar det att ansöka?

Handläggningsavgift för serveringstillstånd ska betalas i förskott, i samband med att ansökan lämnas in. Handläggning av ansökan påbörjas först när avgiften är betald. Avgifterna är desamma även om ansökan av någon anledning inte blir beviljad. Vid ansökan om serveringstillstånd betalar du in avgiften på kommunens bankgironummer 203-3447. Kom ihåg att skriva vad det gäller, från vem och vilket datum ansökan avser. Kopia på inbetalning skickas till handläggare på Miljö- och byggkontoret.

Här hittar du Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen med uppgifter om vad tillstånden kostar.

Du kan även anmäla upphörande av permanent serveringstillstånd.

Du hittar alla blanketter på Mina sidor.

Kontaktperson: Miljökontoret