Kunskapsprov för serveringstillstånd

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga prov på att visa att han eller hon har tillräckligt med kunskap om alkohollagen. Undantag gäller om man söker tillstånd för servering till slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle, då behöver man inte avlägga provet.

Kunskapsproven bokas och genomförs på Kommunkontoret i och med ansökan om serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker. Kunskapsprov för stadigvarande serveringstillstånd kostar 500 kr och för tillfälligt serveringstillstånd 300 kr.

Undantag från kravet på kunskapsprov

I få undantagsfall behöver den sökande inte genomföra ett kunskapsprov. Det kan vara om den sökande

  1. tidigare har gjort ett prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan
  2. inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan har gjort ett godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan
  3. inte har avlagt prov, men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan, och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta
  4. inte har avlagt prov, men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar.

Om ansökan avser ett enstaka tillfälle får kommunen göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov. Det gäller ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.

Kunskapsprovets innehåll

Proven är framtagna av Folkhälsomyndigheten och avser att pröva den sökandes kunskaper om alkohollagstiftningen. Kunskapsprovet består av flervalsfrågor som fördelas på fyra områden: alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning.  För att få ett godkänt resultat måste den sökande svara rätt på minst 75 procent av frågorna inom varje område. Sökanden har rätt till två omprov. 

Vid provtillfället ska den som ansöker om tillstånd för servering legitimera sig. Inga hjälpmedel är tillåtna vid provtillfället. Tiden för provet är högst 90 minuter.

Provets omfattning regleras efter vilken typ av tillstånd som ansökan avser:

  • För ansökan om tillstånd för stadigvarande servering till allmänheten och för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap kommer kunskapsprovet att bestå av 60 frågor.
  • För ansökan om tillstånd för tillfällig servering till allmänheten och för stadigvarande servering till slutna sällskap kommer kunskapsprovet att bestå av 44 frågor.
  • För ansökan om tillstånd för tillfällig servering till slutna sällskap som avser att vara mer än ett tillfälle / per år kommer kunskapsprovet att bestå av 28 frågor.

Kontaktperson: Miljökontoret