Specialpedagog

Vad gör specialpedagogen?

Exempel på elevnivå:

·         Ger stöd och särskilt stöd i klassrum

·         Har specialundervisning enskilt/i mindre grupp

·         Introducerar digitala verktyg, läromedel och hjälpmedel och håller sig uppdaterad när det gäller nya program/appar

·         Ger provstöd

·         Gör olika typer av screeningar och utredningar

·         Har möte med vårdnadshavare

Exempel på lärarnivå:

·         Ger konsultationer/är bollplank

·         Ger handledning via EHM

·         Leder/deltar på arbetslagsmöten gällande elevärenden

·         Leder fortbildning/kompetensutveckling

·         Skriver/stöder lärare med utredningar och åtgärdsprogram

Exempel på skolnivå:

·         Deltar i EHT

·         Gör observationer och kartläggningar elev/klass/skola

·         Är bollplank till skolledningen i pedagogiska frågor

·         Trygghetsfrågor

·         Tar del av specialpedagogisk forskning

·         Ingår i ett specialpedagogiskt nätverk inom kommunen

Kontakta oss:

Fskl–åk 5:
Ann-Louise Hällqvist 070-3599214
Johanna Karlsson 070-3598705

Åk 6–9:
Charlotta Lindgren
0933-141 15
Leena Westerlund
0933-141 08