Hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning till följd av exempelvis skada, sjukdom eller åldersbetingande orsaker, kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. I vissa fall är funktionsnedsättningen tillfällig, i andra fall under en lång tid eller en hel livslängd.

Har du behov av hjälpmedel som kräver utprovning i hemmet eller bostadsanpassning kan du kontakta kommunens arbetsterapeuter eller sjukgymnaster:

Arbetsterapeut:
Birgitta: 070-373 02 39
Jill: 070-689 69 99

Sjukgymnast:
Bengt: 070-373 34 81
Jonas: 070-301 69 82

Om du behöver enklare hjälpmedel som inte kräver hembesök ska du ta kontakt med din hälsocentral.

För hjälpmedel som lånas av kommunen tas ut en avgift och dessa skall återlämnas när du inte längre har behov av dem eller flyttar från kommunen.

Ett hjälpmedel är personligt och får inte överlåtas till annan person. Du har under lånetiden ett ansvar för att sköta hjälpmedlet och meddela om något behöver åtgärdas.

Vi tar en årlig avgift för dessa hjälpmedel:
Transportrullstol 200 kronor
Arbetsstol 500 kronor
El-rullstol 1000 kronor

Om du har frågor om gällande avgifter kontakta HSL-chef Katja Harju, tel 0933-141 87

Återlämning av hjälpmedel

  • Hjälpmedel som skall återlämnas ska vara rengjorda
  • Ej återlämnade hjälpmedel faktureras

Adress för återlämning, vardagar kl 07:00-16:00:
Solhaga, Häradsvägen 102, ingång A

Hjälpmedel för synskadade

För upplysningar kontakta Synhabiliteringen Umeå, Region Västerbotten.
Läs med på vll.se.

Hjälpmedel för hörselskadade

För upplysningar kontakta Hörcentralen Umeå, Region Västerbotten.
Läs mer på vll.se.

Hjälpmedelsbutiken

En del hjälpmedel måste du köpa själv, till exempel:

  • Matlagningshjälpmedel
  • Bestick och muggar
  • Sax
  • Griptång och strumppådragare
  • Enkel duschpall
  • Stödkäpp
  • Förhöjningsdyna
Du kan köpa smarta hjälpmedel i Region Västerbottens hjälpmedelsbutik. För att köpa dessa behöver du inte gå via hälsocentralen.
Mer om Hjälpmedelsbutiken

Kontaktperson: Eva Andersson