Anställning

Under denna huvudrubrik hittar du information om allt från rekrytering via det som sker under anställningen tills att anställningen avslutas.

Mellan rekrytering och introduktion kommer anställningsavtalet att ingås av arbetsgivaren som en part och den nya medarbetaren som den andra.

Just anställningsavtalen är omgärdade av flertalet arbetsrättsliga hänsynstaganden, både i det korta men även i det långa perspektivet.

Frågan om anställningsform är ett viktigt beslut och här kan det vara stor skillnad i möjligheterna till tidsbegränsade anställningsformer beroende på om det finns ett kollektivavtal eller inte.

Grundregeln för anställning är en tillsvidareanställning, eller fast anställning som vi ofta benämner det. Om inte annat överenskoms så är det därför en tillsvidareanställning som avtalats med den nya medarbetaren.

Utbildning på nätet

Under fliken Utbildning på nätet i denna meny har du tillgång till ett utbildningsprogram i såväl Allmänna bestämmelser som grundläggande arbetsrättsliga kunskaper gällande de olika anställningsformerna.
 
    Kontaktperson: Tom Norrgård