Företagshälsovård

Företagshälsovården tillhandahåller ett komplett utbud av tjänster inom hälsa, ledarskap, arbetsmiljö och rehabilitering.

Företagshälsovården i Vindelns kommun har i uppdrag att bedöma och komma med förslag vid skador och sjukdomar som är relaterade till arbetet. Typiskt för sådana besvär är att:

  • Det finns ett klart samband mellan individens besvär, arbetsförmåga och arbetskrav.
  • Besvären orsakas av arbetet, försämras eller misstänks ha samband med arbetet.

Icke arbetsrelaterade åkommor

Andra sjukdomar som t.ex. förkylning eller andra "normala" infektionssjukdomar, skall den allmänna sjukvården ta hand om. Detta gäller även när undersökningar önskas för att spåra sjukdomar som är icke arbetsrelaterade åkommor.

  • Kroniska sjukdomar som t.ex. högt blodtryck, diabetes eller andra ej arbetsrelaterade sjukdomar skall behandlas och kontrolleras av primärvården.
  • Ej arbetsrelaterade sjukdomar som behöver utredas, exempelvis med laboratorieprover och röntgen skall den allmänna sjukvården ta hand om.

Utbildning på nätet

Under fliken Utbildning på nätet i denna meny har du tillgång till ett utbildningsprogram i Hälsokompetens. --->

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård