HR-avdelningen

HR-avdelningens övergripande arbete handlar om att ge verksamheten de verktyg och processer inom HR-området som möjliggör och skapar förutsättningar för att verksamheten ska nå sina målsättningar.

Vår HR-avdelning har tre olika ansvarsområden:

Det strategiska – att tillse att vi har processer som stöder oss i vår målsättning att vara attraktiv som arbetsgivare, vilket bland annat berör rekrytering, kompetensutveckling, belöningssystem och vår personalpolitik i stort.

Det operativa – att tillse att vår verksamhet har konsultativt stöd av HR-avdelningen i alla personalfrågor. Dels i förhållande till våra chefer i frågor som kan beröra allt från arbetsrätt till konflikthantering. Dels om att tillse att vi som arbetsgivare förhåller oss till den svenska arbetsrätten på ett korrekt sätt, vilket också inkluderar vår relation till de fackliga organisationerna.

Det administrativa – att tillse att allt administrativt personalarbete fungerar löpande. Detta innefattar också ansvar för vår personalhandbok.

För mera information om vårt uppdrag i Vindelns kommun klicka på dokumentet Uppdragsbeskrivning HR till höger. --->

Kontakt:

Göran Dahle, HR Strateg
Tfn 0933-140 07, mobil 070-374 89 09
E-post: goran.dahle@vindeln.se
HR-stöd för: BUN, KS

Tom Norrgård, HR Partner
Tfn 0933-140 44, mobil 070-364 30 44
E-post: tom.norrgard@vindeln.se
HR-stöd för: SN, MoB, Vibo

Telefontider:

Mån-fre kl 07.45-16.30

Besöksadress:

Kommunhuset, Kommunalhusvägen 11, Vindeln

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård