Fritidsgården

Du som går i årskurs 6 till och med gymnasieklass är välkommen till fritidsgården. Vi har öppet fyra kvällar i veckan.

Öppet januari - juni och augusti - december

Tisdag:               18-22
Torsdag:            18-22
Fredag:              18-22
Lördag:              18-23

Fritidsgården har stängt på sommaren och på jullovet. Sommaren 2020

Vindelns fritidsgård på Facebook

Fritidsgården finns på FC i Vindeln, Kläppavägen 17.  Karta: fritidsgården i Vindeln 

Aktiviteter

Utöver traditionell fritidsgårdsverksamhet anordnar ungdomsverksamheten också olika arrangemang såsom resor och utflykter med ungdomarna, tävlingar, spel och lekar, temakvällar m.m. Ett ofta återkommande arrangemang är evenemanget på skolavslutningsdagen som innehåller bl.a. dans och musik, spel och lekar samt försäljning och grillning. Ungdomsverksamheten är givetvis drogfri.

Personal

Pontus Karlsson är fritidsledare på fritidsgården.

Camilla Sjöblom, Andreas Appelvik och Andreas Sandström är fritidsledare även på Renforsskolan dagtid. 

Nicholas Nordlander är fritidsgårdsföreståndare och ANDT-samordnare (alkohol, narkotika, droger och tobak).

Gårdsråd

Rådet har till uppgift att tillvarata ungdomarnas intressen och behov och föra dessa vidare till politiker och tjänstemän. Vill du vara med i rådet? Kontakta Nicholas.

 Policy för gårdsrådet (pdf)

Planer och riktlinjer för ungdomsverksamheten

Ungdomsverksamheten håller ett nära samarbete med kommunens övriga verksamheter såsom exempelvis skola och socialtjänst. Kommunens ungdomsverksamhet är också noga med att samverka med övriga aktörer i samhället som sponsrar ungdomsverksamhet som bedrivs utanför kommunal regi.

Handlingsplan mot mobbning och kränkning (pdf)

Drog- och tobakspolicy för ungdomsverksamheten (pdf)

Styr- och måldokument för ungdomsverksamheten (pdf)

Kontaktperson: Nicholas Nordlander