Ovårdade tomter

Ovårdade tomter är ett vanligt skäl till grannosämja. Genom att ta hand om sin tomt och förvara sina ägodelar på ett ordnat sätt undviker man både olycksrisker och grannosämja.

Enligt plan- och bygglagen är man skyldig att hålla sin tomt i ett vårdat skick. Det innebär till exempel att man inte kan ha stora mängder med skräp eller upplag på sin tomt. Det kan också innebära att träd och häckar måste trimmas. Har man avfall eller föremål som kan läcka ut miljöfarliga ämnen så måste de hanteras och förvaras så att mark och vatten inte förorenas.
 
Skrotbilar på tomten
Förvarar man många fordon, eller har fordon i dåligt skick på sin tomt, kan man bli tvungen att ta bort dem. Dels för att tomten kan uppfattas ha ett ovårdat utseende, men också för att undvika risker med läckage av olja, batterisyra, kylarvätska och bromsvätska m.m. på marken.
 
Har man äldre fordon som kan läcka kemikalier gör man miljön en tjänst om man ser till att detta förhindras. Släpper man ut kemikalier i miljön riskerar man dessutom att bli anmäld och dömd för miljöbrott. Läs mer på hemsidan här.

Vart du kan lämna skrotbilen i Vindeln kan du hitta här.
 
Vem ska kontaktas?
Om du anser att en tomt är ovårdad och därmed en störning för omgivningen, så kan du vända dig till miljö- och byggkontoret.

Kontaktperson: Byggkontoret