Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet kan man ansöka om enligt Lagen om Särskilt stöd och service, (LSS) om man tillhör den personkretsen.

Personer som inte omfattas av LSS men som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, har kognitiva funktionsnedsättningar eller lider av psykisk ohälsa kan ansöka om daglig sysselsättning enligt Socialtjänstlagen, (SoL).

För att ansöka tar du kontakt med biståndshandläggare i kommunen. Biståndshandläggare nås enklast måndag-fredag mellan klockan 08.00-09.00 på telefon 0933-140 00 (vx).

Kontaktperson: Karina Wahlberg