Ställning just nu:
Ja (31%)
Nej (54%)
Beror på taxan (15%)

0%

50%

100%

Totalt har 270 personer röstat.
Omröstningen startade 2015-05-22:08:00

Uppdatera