Ställning just nu:
Ja (55%)
Nej (26%)
Vad är filmen om Vindeln? (19%)

0%

50%

100%

Totalt har 58 personer röstat.
Omröstningen startade 2015-09-17:08:00

Uppdatera