Ställning just nu:
Ja (20%)
Nej (32%)
Vad är appen Mitt Vindeln? (48%)

0%

50%

100%

Totalt har 247 personer röstat.
Omröstningen startade 2015-11-13:09:00

Uppdatera