Anmälan till förskoleklass lå 17/18

Har du ett barn som är född 2011? Då är det dags att anmäla ditt barn till förskoleklass läsåret 2017/2018.

Alla barn i Sverige har rätt att gå i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. För dig och ditt barn är förskoleklassen däremot frivillig. Det är inte skolplikt i förskoleklassen.

Anmälan ska vara inskickad till kommunen senast 2017-02-27. Anmälningsblanketten skickas hem till alla vårdnadshavare med barn skriven i Vindelns kommun. Har du inte fått blanketten så hittar du den HÄR.

För mer information kan du ta del av broschyren Förskoleklassen är till för ditt barn