Pendlade kollektivt på prov

Under mars och april testade 17 personer att pendla med buss i stället för bil till jobbet i Vindeln.

Testresenärerna pendlar från olika orter i Västerbotten och alla jobbar på något av företagen på Vindeln Innovation park.

Testresenärskampanjen är ett samarbete mellan Vindelns Kommun, Landstinget i Västerbotten, Länstrafiken och trafikföretagen. Filmen visar Emma Forsgren och Oscar Lindfors, som berättar om hur de tycker det är att resa kollektivt.


 

 

Projektet genomförs av Länstrafiken och Vindelns kommun för att uppmuntra och öka det kollektiva resandet. Erbjudandet gäller de som jobbar på Vindeln Innovation Park, och kommer från Umeå-hållet så de nya hållplatserna vid infarten till området kommer väl till pass. Testresenärerna får testa att i fyra veckor åka buss till jobbet i stället för bil.

I utbyte vill kommunen och Länstrafiken få in synpunkter som kan bidra till att förbättra kollektivtrafiken. Därför kommer deltagarna att få besvara en webbenkät efter periodens slut.

Projektet finansieras av Länstrafiken, som har genomfört liknande satsningar tidigare. Testresenärernas positiva erfarenheter av att börja åka kollektivt har varit:

  • avstressande 
  • säkert
  • billigare än bilen
  • bättre för miljön
  • arbete under resan
  • kontakt med resenärer
  • dagliga promenader

Kontaktperson: Frida Hallgren