Återvinningscentral

Kommunens återvinningscentral finns på Lidbacken.
Här kan du som privatperson eller verksamhetsutövare lämna ditt sorterade avfall.

Öppettider

Vakins sida för öppettider  

Länk till karta för att hitta till återvinningscentralen

Ordning på återvinningscentralen

På rampen:
1) Gips/Isolering, 2) Möbler, 3) Brännbart, 4) Wellpapp, 5) Metall

Efter rampen:
1) ÅVS-station (tidningar och förpackningar), 2) Sten/Betong, 3) Trädgårdsavfall (löv, ris och kvistar), 4) Elektronik, 5) Vitvaror, 6) Retrå (Återbruk)

                   

Kontaktperson: VAKIN