Ungdomsledarstipendium och kulturstipendium 2017

Känner du någon bra ungdomsledare eller kulturfrämjare? Lämna ditt förslag på vem eller vilka du tycker ska få årets stipendier.

Vindelns kommun delar årligen ut ungdomsledarstipendium och kulturstipendium. Stipendiet är på 5 000 kronor vardera. Ungdomsledarstipendiet delas ut till person som gjort förtjänstfulla ungdomsledarinsatser inom föreningslivet i Vindelns kommun.

Kulturstipendiet delas ut till förtjänta främjare av litteratur, konst, musik, teater eller annat liknande kulturellt område, t ex folkbildning eller hembygdsvård.

Stipendiaterna ska vara bosatta i Vindelns kommun.

Nytt för i år är att stipendiaterna ska uppmärksammas på Nationaldagen den 6 juni.

Vi behöver hjälp att hitta dessa två stipendiater. Både enskilda och föreningar kan lämna förslag.

Lämna in ditt förslag senast den 10 maj

Via e-post till: vindelns.kommun@vindeln.se

Eller med brev till:

Vindelns Kommun
Nämndsadministrationen
922 81  Vindeln

 

Kontaktperson: Gudrun Lycksell