40 deltog i medborgardialog

Samrådet om förslaget till fördjupad översiktsplan pågår till och med den 30 april, och som ett steg i att ta reda på vad medborgarna tycker ordnade kommunen den 25 april en medborgardialog.

40 personer kom till mötet och det blev en intensiv diskussion kring frågor om bostadsområden och trafiksituationen i Vindelns tätort.

Trafiksituationen

I plankartan finns ett förslag till ny anslutning mellan Botsmarksvägen, väg 620, och Storvägen, väg 363. Den hade många åsikter om, till exempel att den nya dragningen inte löser de trafikproblem som nu finns utan riskerar att flytta problemen till andra ställen.

Bostadsområden

I plankartan finns flera förslag till nya bostadsområden inritade. På mötet framkom åsikter om att det är viktigt att bevara Vindelns kulturmiljöer och karaktär, men samtidigt se till att skapa attraktiva tomter för både hyreshus och villor. Alla verkade eniga om att det är bråttom att ordna fram bostäder eftersom det finns en stor efterfrågan.

Det är svårt att få lån för att bygga en ny villa i Vindeln. Det är något vi delar med många andra småkommuner. Kommunen har en dialog med bankerna om problemet med det, och de bjuds in till näringslivsfrukostar som kommunen ordnar.

Nästa steg

Samrådstiden går ut den 30 april. Kommunen kommer att ta ställning till de synpunkter från medborgare och de yttranden från bland annat myndigheter som kommit in. Utifrån det uppdateras planen.

Den 23 maj beslutar kommunstyrelsen om vilken tidsperiod den fördjupade översiktsplanen ska ställas ut. Under utställningen kommer den att vara tillgänglig för medborgarna och det finns återigen möjlighet att komma in med synpunkter.

Här kan du läsa mer om den fördjupade översiktsplanen för Vindelns tätort

Bordsdiskussion
 

Kontaktperson: Maria Höglund