Satsning på arbetsmiljöarbete

Som ett inslag i det personalpolitiska utvecklingsarbetet har kommunen utbildat alla chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Utbildningen genomfördes under sex halvdagar under ledning av kommunens HR-avdelning tillsammans med tre av kommunens huvudskyddsombud från Kommunal och Lärarförbundet. Förutom utbildningen i SAM fick deltagarna lära sig om föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), vid en sjunde träff som hölls av en utomstående konsult.

Nu fortsätter arbetsmiljöarbetet på respektive förvaltning. Det kommer att kompletteras med kvartalsvisa träffar mellan HR-avdelningen och kommunens huvudskyddsombud.