Kommunen söker ny arrendator till Mårdsele Kaffestuga

Mårdsele Kaffestuga ligger vid Vindelälven inom Mårdseleforsens naturreservat, 6 mil norr om Vindeln. Avtalet med nuvarande arrendator upphör den 31 december 2017 och Vindelns kommun söker därför nya intressenter som vill driva anläggningen.

Mårdsele Kaffestuga ligger på älvbrinken med utsikt mot Vindelälven, lättillgänglig från vägen och med bra parkeringsmöjligheter. Serveringen har plats för 32 sittande gäster i stugan och 50 på glasverandan. Kaffestugan ska hållas öppen under perioden 20 maj till 31 augusti. Nuvarande arrendator har drivit verksamheten som restaurang med tillagning från färska råvaror.

Mårdsele är ett välbesökt utflyktsmål

Här finns ett av Vindelälvens mest dramatiska forslandskap med ett 40-tal holmar, där besökaren kan vandra på broar och stigar tvärs över och längs forsen. På några ställen finns rastskydd och eldplatser. Området är även populärt bland fritidsfiskare.

Välkommen med din intresseanmälan senast den 30 september 2017

Presentera dig och ditt företag. Beskriv din erfarenhet inom området, samt hur du skulle vilja driva verksamheten. Vi kontaktar dig sedan.

Skicka anmälan till Vindelns Kommun, 922 81 Vindeln. Märk brevet ”Mårdsele Kaffestuga”.

Nuvarande avtal (pdf)

Har du frågor, kontakta någon av oss via e-post till förnamn.efternamn@vindeln.se

Malin Bjurén, eller ring 0933-142 34

Eric Thorstensson, eller ring 0933-140 15

Mer om området kring Mårdseleforsen

Mårdseleforsen har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden.

Mårdseleforsens Naturreservat

Det skyddade området omfattar Mårdseleforsen, Nedre Sikselet och Sikselforsen i Vindelälven, samt omkringliggande skogsmark med det 409 meter höga berget Storliden. Det finns höga naturvärden kopplade till forslandskapet. I anslutning till älven finns också rester efter flottarepoken, där stenkistor och ledarmar byggdes för att timret inte skulle fastna i strandkanterna under flottningen.

Kontaktperson: Malin Bjurén