Föreningar som fick årets vindbygdsmedel

Vindbygdsmedlen höjdes från och med 2016 och ligger nu på 225 tusen kronor per år. Sammanlagt sökte föreningar i Vindelns kommun stöd för 566 tusen kronor. I första hand premieras unika engångshändelser och föreningar nära vindparken.

Sökta och beviljade vindbygdsmedel 2017

Här kan du läsa mer om vindbygdsmedel och hur ansökan går till.

Vindkraftverk 

Kontaktperson: Malin Bjurén