Naturholmens dag den 27 augusti

Välkommen till en trevlig eftermiddag kl 13-15 för alla åldrar på naturholmen vid Renforsen i Vindeln.

Nya vandringsstigen runt holmen leder till olika stationer där guider och interaktiva informationstavlor presenterar Sagogläntan, restaurering av flottledsarmar, fiske, växtliv, Vindelälven-Juhtatdahka samt Naturcentrums verksamhet.
Tipsrunda och gratis fika!

Sagogläntan
 

Beskrivning av stationerna

Station 1: Personal från Vindelälvens naturcentrum informerar, tipsfrågor och gratis fika

Station 2: Fiske, informationsskylt samt interaktiv guide på flera språk

Station 3: Växtliv, informationsskylt samt interaktiv guide på flera språk

Station 4: Personal från Vindelälven-Juhtatdahka informerar om biosfärområdeskandidaturen.

Station 5: Personal från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet informerar om restaureringen av flottledsarmarna samt flottningens historia.

Station 6: Skaparna av Sagogläntan finns på plats och berättar om de olika figurerna

Karta LONA-dagen 

Arrangeras av Vindelns kommun och LONA-projektet.

Länkar till de olika projekten

Vindelälvens Naturcentrum
Vindelälven-Juhtatdahka
Utveckling av Vindelforsarnas friluftsområde