Näringslivsfrukost 22 augusti

Finns det lån som ger lokala företag möjlighet att växa?

Näringslivsfrukostarna ska vara en mötesplats för företagare och Vindelns kommun. Syftet är att informera varandra och ha en aktiv dialog. Målgruppen är personer som har engagemang i och intresse för näringslivets frågor, tillväxt och utveckling.

Program och anmälan hittar du här

Kontaktperson: Angelica Johansson