Vindeln ansöker om att bli förvaltningskommun för samiska språk

Kommunfullmäktige i Vindelns kommun beslutade den 12 juni att ansöka om att få bli förvaltningskommun för samiska språk. Inom Vindelns kommun har Vapsten, Ubmeje, Ran, Gran, Svaipa och Malå samebyar vinterbetesområden.

Syftet med ansökan är att kunna öka servicen till de samer som vistas i kommunen. Om ansökan godkänns kommer vi att bjuda in samebyar som har verksamhet i kommunen och samiska föreningar som har medlemmar i kommunen för att bilda ett samiskt råd. Huvuduppdraget för rådet blir att:

  • Formulera mål för verksamheten
  • Beskriva hur uppdraget ska förankras i såväl den politiska ledningen som ute i kommunens verksamheter t ex  förskola, skola, kultur, äldreomsorg
  • Utse en samordnare för verksamheten

Kommunen kommer också att söka samarbete med exempelvis Lycksele och Umeå som redan är förvaltningskommuner.

Här kan du läsa SVTs reportage

Mathias hissar flaggan 

Kontaktperson: Eric Thorstensson