7 företag tog emot Renforsskolans lärare

Både företagen och lärarna välkomnar ett utökat samarbete så att alla ungdomar ska kunna se företag i kommunen som en möjlig framtida arbetsplats.

Ett samarbete har inletts mellan näringslivet och skolan genom en kreativ arbetsgrupp som vill och vågar se möjligheterna. Den består av lärare och rektor på Renforsskolan, representanter från näringslivet, Företagarna i Vindeln och kommunens företagslots.

Målsättningen är ett strukturerat, långsiktigt och konkret samarbete mellan skola och näringsliv.

En av nycklarna till ett långsiktigt samarbete finns i att mötas. Som ett led i det gjorde lärarna på Renforsskolan den 16 augusti studiebesök hos sju företag som anmält intresse. Det var Cranab, Indexator, Rototilt, Fahlgrens åkeri, Fäbodlidens vindpark, Vimek och Tegsnässkidan.

Kommunens informatör, Maria Höglund, följde med till två av företagen. Här finns reportagen från besöken:

Reportage om besöket på Indexator

Reportage om besöket på Cranab

Kontaktperson: Angelica Johansson