Finns det lån som ger lokala företag möjlighet att växa?

På tisdagsmorgonen möttes 34 personer på Vindelngallerian och samtalade om ämnet.

Mötet inleddes med en frukost som erbjöd mycket att välja bland. Mötet inleddes med information från kommunen.

Information från kommunen

Simhall, återvinnig och kulturinventering

Mathias Haglund, kommunalråd, hälsade välkommen och berättade lite om vad som är på gång i kommunen. För simhallens placering finns två huvudalternativ. Kommunen har anlitat en konsult för att ta fram för- och nackdelar med alternativen och se på eventuella samordningsmöjligheter.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Vindelns tätort ska en kulturmiljöinventering göras.

Kommunen gör tillsammans med Umeå och kranskommunerna en upphandling som möjliggör fastighetsnära insamling av sopor. Det finns olika lösningar, där en av dem innebär att varje hushåll har två soptunnor med flera fack. Det gör att alla kan sortera hemma och vi kan förbättra vår återvinning och miljö. Särskilt matavfall behöver vi bli bättre på att ta tillvara.

Rekrytering, upphandlingar och vägar

Eric Thorstensson, administrativ chef, informerade om aktuella rekryteringar och upphandlingar. Kommunen söker ny arrendator av Mårdsele kaffestuga. – Tipsa gärna om du känner någon som du tror skulle vara intresserad av att driva det, uppmanar han besökarna. 

Eric berättade också om det arbete som görs för att förbättra gator och vägar i kommunen. Via projektet Botnia Atlantica ska en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, göras för E12 och 363. Det kommer att vara till hjälp när kommunen ska diskutera med Trafikverket om vad som behöver göras för att åtgärda vägarna.

Trafikverket inleder i september en ÅVS för Botsmarksvägen, väg 620 genom Vindelns samhälle. De kommer att bjuda in till dialogmöten under processens gång.

Aktuella byggprojekt

Joachim Blomberg, Vindelnbostäders VD, informerade om det senaste kring byggnationer av bostäder i Vindeln. Vibo söker bygglov i september så 8-våningshuset mitt emot ICA kan snart börja byggas. Tillsammans med de planerade husen på Bastuvägen är det 39 lägenheter på gång.


Swedbank

Frida Anundsson, kontorschef och Ulrika Åström, rådgivare på kontoret i Vindeln tillsammans med Kenth Johansson, företagsrådgivare på Swedbank i Umeå, informerade om bankens möjligheter att hjälpa företagen med finansiering. – Vi har både små och stora företag från Vindelns kommun som kunder. Hör gärna av er till oss, vi vill hitta lösningar för företagare, säjer Anna. Hon tipsar om en tillväxtdag den 14 september, med temat Det goda samhället.
Ulrika, Frida och Kenth från Swedbank

Ulrika, Frida och Kenth från Swedbank

Handelsbanken

Anna Johansson, kontorschef och rådgivare berättade om Handelsbanken. – Vi har en lokal närvaro enligt vad vi brukar kalla kyrktornsprincipen. Vi har företagsrådgivare på kontoret i Vindeln. Vi vill hjälpa företagen med finansiering och i bedömningen är återbetalningsförmågan viktig.

Anna får frågan om det är möjligt att låna till att bygga en villa i Vindeln. – Det har varit svårt eftersom vi tittar på marknadsvärdet och man får låna 85 % av det. Men i och med att priserna har ökat i Vindeln på sista tiden så kommer det att bli lättare, svarar hon.

Anna från Norrlandsfonden och Anna från Handelsbanken
Anna Hedström och Anna Johansson

Norrlandsfonden

Anna Hedström är företagsanalytiker på Norrlandsfonden som är en statlig stiftelse exklusiv för Norrland. – Vi erbjuder flexibla topplån, konvertibla skuldebrev och kan även göra borgensåtaganden, säjer Anna. Norrlandsfonden har 1 miljard i kapital och riktar sig till aktiebolag inom alla branscher, som har tillväxtambitioner och återbetalningsförmåga.

Almi

Per-Erik Forsgren, företagsrådgivare berättade om Almi företagspartner som ägs av staten. De erbjuder rådgivning, lån och riskkapital. – Vi kan vara ett komplement till bankerna genom att ge topplån till företag, säjer Per-Erik. – Vår största verksamhet är rådgivning i företagets alla faser. 

Mingel

Efter informationen stannade många kvar och pratade vidare om temat med varandra, bankerna, Almi och Norrlandsfonden.

Näringslivsfrukost, mingel

 

Nästa näringslivsfrukost

Välkommen nästa gång, den 19 september.

 

 


 

Kontaktperson: Maria Höglund