Intressanta samtal om sameparlamentet

Den 28 augusti mötte representanter från Granö och Vindeln sametingets ledamöter i Östersund.

Gruppen bestod av Lars Vesterlund, projektledare och Jan Wejdmark, ordförande i Granö Beckasin, Mathias Haglund, kommunalråd och Maria Höglund, informatör.
Under måndagen var det partiöverläggningar varvat med information från Sametinget till partierna. Eftersom det är en ny mandatperiod var politikerna upptagna med att diskutera hur de ska gruppera sig.  

- Vi hann med att träffa flera partier och presentera förslaget, men tyvärr inte alla. De var upptagna. Det var vi medvetna om när vi blev inbjudna och vi är glada över de möten vi ändå har fått med ledamöterna, berättar Mathias Haglund.

Länk till filmen om Sameparlamentet i Granö

Möten som inspirerade

Det här var ett sätt att visa och berätta om alternativen som Granö tillsammans med Vindelns kommun vill erbjuda, för placeringen av den framtida sameparlamentsbyggnaden.

- Samtalen med samerna gav oss flera idéer till hur vi kan vidareutveckla vårt förslag, säjer Jan Wejdmark. Vi vill erbjuda så mycket mer än bara en vacker placering.

Frågan om var parlamentet ska byggas kan komma att behandlas i höst, men det är presidiet  (plenums ordförande tillsammans med tre vice ordförande) som bestämmer vilka ärenden som ska tas upp och det finns mycket annat att besluta om. Nästa plenumsmöte är den 2-5 oktober i Kiruna.

Sametinget öppnades högtidligt den 30 augusti

Lars Vesterlund stannade kvar i Östersund träffade fler ledamöter under tisdagen. Han fick också se den högtidliga invigningen där HKH Kronprinsessan Victoria och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, talade till ledamöterna och ett sjuttiotal inbjudna gäster.

Den 21 maj röstade det samiska folket till sitt folkvalda organ, plenum, som består av 31 ledamöter. De representerar under mandatperioden 2017-2021 nio samepolitiska partier. Plenum sammanträder tre gånger per år.
Sametingets öppnande

Sametingets högtidliga öppnande. Foto: Lars Vesterlund

Kontaktperson: Maria Höglund