Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur

Nu kan du läsa och lämna in synpunkter på ansökan innan den lämnas in till Unesco.

Sedan 2015 pågår ett arbete för att Vindelälven ska utses som biosfärområde av Unesco, FNs organ för kultur, vetenskap och utbildning.

Nu finns ansökan om att bli biosfärområde ute på remiss. Det innebär att alla kan lämna in skriftliga synpunkter på ansökan senast den 8 december 2017. På  Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidaturs hemsida hittar du ansökan och information om hur du gör för att yttra dig.

Foto: Robert Karlström

Kontaktperson: Johanna Gardeström