Ny simhall byggs vid fritidscentrum

En konsult har för Vindelns kommun tittat på för- och nackdelar med att bygga simhallen vid Renforsskolan eller fritidscentrum.

Den nya simhallen med fyra banor och träningsbassäng kommer att byggas i närheten av fritidscentrum. Det mesta talar för det alternativet. Det finns tillräckligt med utrymme för både simhall och parkering där, markförhållandena är bättre och kemikalietransporterna kan ske smidigt och säkert utan backmoment. Konsulterna lyfter också fram  att det är positivt i sig att placera anläggningarna nära varandra och därmed skapa ett idrottskluster.

Nackdelar med placering vid Renforsskolan

Det finns även fördelar med att placera simhallen vid Renforsskolan, som närheten till skolorna och ett bättre läge för att synas och kunna locka besökare bland dem som passerar längs 363. Nackdelarna är närheten till järnvägen och sämre markförhållanden som skulle kräva omfattande och kostsam pålning. Sammantaget överväger nackdelarna.

Nästa steg

Simhallsföreståndaren och VD för Vindelnbostäder ska ta fram ett förslag till exakt placering på området vid fritidscentrum och presentera det för kommunstyrelsen den 12 december.

Simmare i badhus