Vindeln satsar på coachning för lärare

Onsdag den 25 oktober var Skolcoacherna i Vindeln för att starta upp insatsen som ska pågå under ett år. Ett 30-tal lärare kommer att erbjudas individuell coachning baserat på vars och ens önskemål.

Skolverket erbjuder kommuner som har tagit emot många nyanlända att få medel för att utveckla skolverksamheten för dem. Flera kommuner i landet har fått denna möjlighet och nu är det Vindelns tur. En del i satsningen är coachning.

- Syftet är att öka måluppfyllelsen för de nyanlända eleverna, berättar Johan Söderberg, rektor för språkintroduktion och samordnare för nyanländas lärande i Vindelns kommun. Men coachningen gynnar alla elever eftersom pedagogerna ökar sin medvetenhet och utvecklas inom områden där de själva känner att det behövs.

Snart är det dags

I den första omgången som börjar efter höstlovet, kommer 10-15 lärare att få coachning. Totalt under ett år framåt har 30 lärare möjlighet att vara med.
Anna-Karin Arenius och Thomas Malmqvist åkte runt till skolorna i kommunen under onsdagen och berättade för lärarna om hur coachningen kommer att gå till.


Vad är egentligen coachning?

- Coachningen utgår från lärarens önskemål och behov. Det gäller att se nuläget och att få hjälp att komma till ett önskat läge, utan att se bakåt, förklarar Anna-Karin. Att komma från insikt via medvetenhet till lärande. Vi utgår från lärarens behov och i processen kan personen hitta svaren inom sig, eller se andra sätt att ta reda på det.

Individuell coachning

Innan coachningen börjar får läraren skatta hur nöjd hen är inom tio olika delar av lärarrollen. Till exempel när det gäller att skapa motivation för elever, upprätthålla studiero och göra individanpassningar. Det ligger sen till grund för att komma fram till vilka områden läraren vill utvecklas inom.

- Vi jobbar med individuell coachning och kommer att träffa varje lärare 10 gånger, en timme varje gång, säjer Thomas. Under arbetets gång kommer vi också att besöka lärarna i klassrummet om de vill, för att utvärdera förändringen och återkoppla.


Är det något särskilt som lärarna oftast vill utveckla?

- Det gäller att stärka läraren i sin profession och vi pratar om många olika delar rent konkret, säjer Thomas. Men det mesta hamnar under rubriken ledarskap i klassrummet.

Utbildning av egna coacher

Parallellt med den individuella coachningen kommer också upp till nio lärare få möjlighet att gå en utbildning, för att själva bli coacher och kunna stötta kolleger.

- Genom att flera av våra lärare nu själva blir coacher kommer de att vara en viktig resurs i vårt kollegiala lärande framöver. Det är viktigt att vi hjälper varandra att utvecklas i våra roller som pedagoger, säjer Johan.

Kontaktperson: Maria Höglund