Renforsskolans 7 B är vinnare!

De vann årets tävling Skogens mästare i Burträsk. Vindelns kommun gratulerar!

Fyra lag hade kvalificerat sig i länets tävling och fick skicka representanter till finalen på skogsbruksgymnasiet i Burträsk, där 7B vann. Renforsskolans sjuor har jobbat i sex veckor med Skogen i skolan och avslutade det med ett prov för att kvala in till finalen.

Skogen i Skolan vill öka barnens förståelse för skogen och skogsnäringens betydelse i Sverige. Verksamhetens pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik.

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.

Skogen i skolans webbplats


Skogens mästare 2017

Kontaktperson: Maria Höglund