Dialogmöte om Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur

Välkommen till Hotell Forsen den 11 december kl 18. Alla som är intresserade av biosfärkandidaturen är välkomna!

Sedan 2013 pågår ett arbete för att Vindelälvsdalen ska utses som biosfärområde av FN-organet Unesco. Ansökan om att bli biosfärområde är sedan den 1 oktober ute på remiss. På Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidaturs hemsida hittar du mer information om ansökan: http://vindelalvenjuhtatdahka.se/ansokan/ 

Vindelns kommun bjuder in till dialogmöte för att ge möjlighet att diskutera frågeställningar om biosfärkandidaturen.


Med på mötet är representanter för Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur:

  • Johanna Gardeström, projektledare
  • Björn Jonsson, ordförande
  • Arne Lindström, styrelsesuppleant


Inbjudan skickas via e-post till:

  • Föreningen Företagarna i Vindeln
  • Alla företag som valt att få information från kommunen genom att anmäla sig till kommunens e-postlista
  • Kommunstyrelsens ledamöter

 

Alla som är intresserade av biosfärkandidaturen är välkomna!

Vi bjuder på fika.


Vänliga hälsningar

Mathias Haglund, kommunstyrelsens ordförande

Kontaktperson: Maria Höglund