Samernas nationaldag

Den 6 februari hissar vi den samiska flaggan i kommunhusparken för att uppmärksamma dagen.

Den samiska nationaldagen firas till minne av det första landsmötet som ägde rum i Trondheim 1917. Mötet samlade för första gången samer från hela Sápmi för att diskutera gemensamma frågor.

Flaggan och nationalsången

Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten.

Flaggan antogs 1986 och då blev även Sámi soga lávlla den gemensamma nationalsången.

Lyssna på Sámi soga lávlla (Youtube)

Texten till Sámi soga lávlla (länk)

 

Flaggdagar för samerna

6 februari – Samernas nationaldag som firas till minne av det första landsmötet i Trondheim 1917
 

2 mars – invigningen av det nya sametinget i Finland 1996
 

25 mars – Maria bebådelsedag, en traditionell samisk helgdag
 

Midsommardagen som en officiell helgdag
 

9 augusti – FN:s internationella urfolksdag
 

15 augusti – Den samiska flaggan antogs den här dagen 1986
 

18 augusti – Samerådet grundades den här dagen 1956
 

26 augusti – Sametinget i Sverige invigdes den här dagen 1993
 

9 oktober – Sametinget i Norge grundades den här dagen 1989


9 november – Delegationen för samiska frågor grundades i Finland 1973


15 november – Isak Sabas födelsedag 1875. Han skrev texten till samernas nationalsång
 

29 november - Elsa Laula Renbergs födelsesdag

 

Källa: Samer.se

Kontaktperson: Maria Höglund