Simhallens herrbastu stängd vecka 6

Under v6 kommer träpanelen i herrbastun att bytas ut. Vår förhoppning är att arbetet ska vara klart under samma vecka. Således ingen bastu under v 6.