Lämna in vapen till Polisen!

Mellan den 1 februari och 30 april 2018 gäller en tillfällig vapenamnesti i Sverige.

Under vapenamnestin kan de som utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in det till polisen.

Man kan vara anonym och man kommer inte att straffas för innehavet.

Amnestin omfattar inte sprängmedel eller andra explosiva ämnen. Polisen kan inte heller av säkerhetsskäl ta emot dessa.

Polisens information om vapenamnesti 2018

Vapen inlämnas till Polisen