Bidrag till samlingslokaler

Du kan söka bidrag för din förenings samlingslokal. Ansök senast den 15 maj.

Högst en samlingslokal per by kan få bidraget som är 2 500 kr.

Dessa handlingar ska du skicka med ansökan:

  • Bokslut för 2017 (resultat- och balansräkning)
  • Verksamhetsberättelse
  • Revisionsberättelse
  • Budget för 2018

Märk ansökan med "Bidrag samlingslokaler" och ange föreningens kontonummer, bank- eller plusgironummer. Sista datum för att ansöka är den 15 maj.


Har du frågor, ring Lisbeth Grahn, 140 31