Tyck till om detaljplan för Rektangeln 3

Allmänheten kan lämna synpunkter senast den 2 maj. Förslaget innebär att ett nytt flerbostadshus får byggas vid Järnvägsallén på tomten mitt emot Handelsbanken i centrala Vindeln.

Vindelns kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Rektangeln 3. Förslaget till detaljplan går nu ut på samråd, vilket innebär att allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Samrådshandlingar och information om hur du gör om du vill lämna synpunkter finns på sidan om detaljplan för Rektangeln 3