Tänker du bygga i sommar?

Tänk på att söka bygglov i god tid! Handläggningstiden för ett bygglov kan uppgå till tio veckor, räknat från när du har lämnat in fullständiga handlingar.

Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, kan tiden förlängas med högst tio veckor till.

Har du frågor kring bygglov och anmälan? Kontakta gärna oss på miljö- och byggkontoret, så hjälper vi dig på vägen.

E-postadress: bygglov@vindeln.se

Läs mer på sidan om bygglov och bygganmälan

Kontaktperson: Michael Gunnarsson