Sommarlovsaktiviteter för barn och unga

Föreningar som vill vara med och arrangera, anmäl er senast den 23 maj

Vindelns kommun kommer även i år att arrangera sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Aktiviteterna som anordnades tidigare år var mycket uppskattade, varierade och utspridda under dagen/kvällen. Denna sommar planeras aktiviteterna att arrangeras under två veckor, v.25 och 26. Kommunen kommer att samordna och stå för information och annonsering av aktivitetsveckorna.

Alla föreningar

Nu vänder vi oss till alla föreningar i kommunen med förfrågan om deltagande. Alla föreningar som deltar och genomför en eller flera aktiviteter kommer att erhålla ett bidrag. I år är bidraget på 4000 + 500 kr. 4000 kr ges per dagsaktivitet och 500 kr utdelas om deltagarna bjuds på förtäring.

Ifall intresset att anordna aktiviteter är stort kommer variation och viss utlokalisering av aktiviteter (till byarna) att eftersträvas. Tänk på att det även är möjligt att anordna aktiviteterna på helger och kvällar.

Kriterierna för aktiviteterna är:

  • Öppet för barn och unga mellan 6-15 år
  • Kostnadsfritt 
  • Ingen behovsprövning (ingen förkunskap)
  • En aktivitet motsvarar ca 4 timmar (men kan delas upp på 2 dagar eller tillfällen vid behov)

 

Anmäl senast den 23 maj

Anmälan av aktivitet till sommarlovsveckorna mailas senast 23 maj till
daniela.nedelcheva@vindeln.se

Följande information önskas i anmälan:

  • Presentation av aktiviteten och hur ni planerar att genomföra den
  • Plats för aktiviteten
  • Hur många deltagare som kan erbjudas plats
  • Vilken/vilka dag/-ar önskas och ungefär vilka tider tänker ni er?
  • Kontaktperson för aktiviteten

Vi ser fram emot ert bidrag!

Vid eventuella frågor kontakta Daniela Nedelcheva
0933-142 12 eller daniela.nedelcheva@vindeln.se