Företagsklimatet i Vindeln

Företagens omdöme om företagsklimatet är bättre än i fjol, i Svenskt Näringslivs årliga undersökning.

Sedan drygt 20 år tillbaka genomför Svenskt Näringsliv sin enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. En av frågorna gäller hur företagen ser på företagsklimatet i stort. I årets undersökning ger Vindelns företag det högsta sammanfattande omdömet de senaste fem åren (3,26), Sedan 2002 har omdömet pendlat mellan 3 och 3,5.

För att företagsklimatet sammantaget ska räknas som bra, behöver omdömet vara 4 eller högre på en sexgradig skala. Dit är det en bit kvar och kommunen gör nu en hel del för att förbättra företagsklimatet.

Kommunen arbetar på att förbättra klimatet

Angelica Johansson, Vindelns kommuns företagslots tycker att det är bra att företagsklimatet förbättras.

- Den del som förbättrats mest är information till näringslivet och det är fint att se att kommunens arbete med nyhetsbrev, fler företagsbesök och näringslivsfrukostar har gjort avtryck. Nu gäller det att fortsätta det goda arbete som påbörjats!

- Det som är tråkigt men inte oväntat är företagens missnöje med myndighetsutövningen. Kommunen är medveten om det, så under detta år har vissa insatser gjorts, till exempel informationsträffar om bygglovsprocessen.

- Just nu pågår ett arbete med e-tjänster som vi hoppas ska göra ärendehanteringen mer transparent och så ska vi börja med servicemätningar för att kunna följa upp och få ett mer strukturerat förbättringsarbete, berättar Angelica.

- Näringslivsklimatet är viktigt för kommunens utveckling och framtid och jag hoppas och tror att vi i kan fortsätta med ett systematiskt arbete med företagsklimatet tillsammans med företagen på orten.

Företagsklimat kan du se resultatet på alla frågorna och jämföra med andra kommuner och län.

Frukostmöte med Svenskt Näringsliv den 1 juni

De kommer att gå igenom resultatet av årets enkätundersökning och diskuterar hur företagsklimatet i Vindeln kan bli ännu bättre. Välkommen till Hotell Forsen den 1 juni, företagare, politiker, tjänstemän och du med åsikter i frågan.

Anmäl dig till frukostmötet senast den 24 maj

Kontaktperson: Maria Höglund