Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Någon gång händer det - frågan är bara när.

Hur klarar du ett långvarigt strömavbrott till exempel?

På sidorna om din krisberedskap hittar du information om vad du kan göra själv, för att förbereda dig inför en samhällskris.

Se på filmen så får du tips på vad du kan ha i en krislåda. Den 28 maj till den 3 juni är det Krisberedskapsvecka i Sverige. Kommuner och andra myndigheter informerar om samhällskriser och vad var och en kan göra för att vara förberedd.

(Film: Länsstyrelsen Västerbotten, Foto på flickan vid bordet: Thomas Henrikson, MSB)

Kontaktperson: Maria Höglund