Eldningsförbud i Vindelns kommun

På grund av torra markförhållanden råder helt eldningsförbud i skog och mark. Förbudet gäller från och med den 29 maj och tillsvidare.

Beslutet omfattar eldning med öppen låga och arbeten som kan ge upphov till gnistbildning. Undantag gäller för hygges- och naturvårdsbränningar som anmäls till SOS Alarm. Det är tillåtet att elda med kol eller briketter i fasta, iordningsställda grillplatser och i utegrillar i egen trädgård.

Eldningsförbudet gäller även Umeå, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling och Bjurholm.

För information:
Räddningschef i Beredskap
Umeåregionens brandförsvar växel 090-16 22 20

Kontaktperson: Maria Höglund