Vill du bli lotterikontrollant?

Vindelns kommun söker personer som är intresserade av att ha uppsikt över föreningarnas lotteriverksamhet.

En förening som vill anordna ett lotteri söker tillstånd för det hos kommunen. Ansökan behandlas sedan av kommunen. Lotterikontrollanten har till uppgift att följa genomförandet av de lotterier som fått tillstånd och stötta föreningen så att lotterier bedrivs lagligt och lämpligt. I praktiken innebär detta bland annat att kontrollanten har nära kontakt med föreningen och skriver på ett intyg som redovisar lotterierna för kommunen. Vi söker därför personer som kan samarbeta, är pålitliga och noggranna. Arbetstid förläggs i samband med lotteriet och i samråd med föreningen. Från början till slut tar alla arbetsuppgifter i genomsnitt 1-1½ timme per lotteri.

Vindelns kommun står för utbildning till blivande lotterikontrollanter och ett fastställt arvode per lotteri betalas ut.

Vill du veta mer om vad uppdraget innebär får du gärna kontakta nämndsadministrationen via växel på nummer 0933-140 00. Du kan också läsa Lotteriinspektionens information till lotterikontrollanter (pdf) eller besöka Lotteriinspektionens hemsida

Uppdraget påbörjas efter överenskommelse. Skicka in din intresseanmälan med kontaktuppgifter så snart som möjligt, så tar vi kontakt med dig! Sista ansökningsdag är söndagen den 19 augusti 2018.

Skicka intresseanmälan med e-post till vindelns.kommun@vindeln.se eller med post till:
Vindelns kommun
922 81 Vindeln

Kontaktperson: Gudrun Lycksell