Oväntat besök pausar vägbygge på E12 mellan Granö och Tegsnäset

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg mellan Granö och Tegsnäset för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för trafikanter längs E12. Nu har en del av byggandet oväntat tvingats till en paus då Backsvalor valt att häcka mitt i en schaktslänt.

Svalbo E12Bilden visar backsvalornas bon i schaktslänten. Foto av Håkan Wiss.

- Vi är minst sagt överraskade av de oväntade gästerna, och deras omfattande svartbygge. Vi räknar till 30-40 bon i schaktslänten, säger Håkan Wiss, projektledare, Trafikverket.

Backsvalor är en rödlistad art som minskar kraftigt i Sverige, mycket beroende på att grus- och sandtäkter läggs ner och de branter i täkterna där svalorna häckat slätas ut i samband med återställningen av området.

- Backsvalorna trivs uppenbarligen och vi kommer att pausa arbetet i området så att de kan häcka ifred, säger Wiss.

Projektet räknar med att tidplanen kommer att hålla, men de oväntade besökarna innebär att trafikstörningarna på E12 kommer att bestå längre än planerat och det kommer att dröja innan sträckan beläggs.

- Vi avvaktar tills Backsvalorna har häckat färdigt innan vi färdigställer det berörda området och hoppas att trafikanterna har överseende med att vi fått oväntade besökare, säger Åke Larsson, platschef, Peab.

När Backsvalorna har häckat färdigt i augusti/september flyttar de till övervintringsområden i Västafrika.

Mer information
Projektets hemsida: www.trafikverket.se/grano-tegsnaset