Hjälp till att skydda dricksvattnet

Det är inte tillåtet att köra vattenskoter eller annan motorbåt på Abborrtjärn

Miljö- och byggkontoret har fått in uppgifter om att det har körts med vattenskoter på Abborrtjärn, Vindeln. Abborrtjärn ligger inom ett vattenskyddsområde och det finns fastställda föreskrifter till skydd för en närliggande vattentäkt. Bland annat innebär föreskrifterna att motortrafik på sjön är förbjudet, undantaget trafik till och från den egna fastigheten. Om man bryter mot föreskrifter till skydd för dricksvattnet kan man dömas för brott mot områdesskydd till böter eller fängelse i högst två år.

Regler för vattenskoter

För vattenskoter gäller dessutom speciella regler som innebär att de endast får köras i allmänna farleder eller områden som länsstyrelsen har godkänt. Inom Vindelns kommun finns inga allmänna farleder och inga godkända områden för vattenskoter. På länsstyrelsens hemsida finns information om var vattenskotertrafik är tillåtet 

Skydda vårt viktigaste livsmedel

Miljö- och byggkontoret vill påminna om vikten av att skydda dricksvattnet som är vårt viktigaste livsmedel. Alla som befinner sig inom vattenskyddsområde har ansvar för att följa skyddsföreskrifter och ta hänsyn till vattenskyddet. I Vindelns kommun finns flera vattenskyddsområden och här kan du läsa mer om vad som gäller i de olika områdena

Kontaktperson: Miljökontoret